ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το κόμμα ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ θεωρεί καθήκον του να μεταφέρει στην κυπριακή κοινωνία την αγωνία του σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας, η οποία, είτε άμεσα – είτε έμμεσα, θα αγγίξει σχεδόν όλους μας στο εγγύς μέλλον.