Ο Αντιπρόεδρος του κόμματος «Εγώ ο Πολίτης» κ. Ιβάν Μιχνέβιτς, παρουσίασε προτάσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠ και εμπειρογνώμονας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας κ. Ιβάν Μιχνέβιτς, παρουσίασε προτάσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, στο συνέδριο με θέμα : «Καινοτομίες, η πορεία προς το μέλλον – 2018» που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 3 Οκτωβρίου 2018. Ο κ. Μιχνέβιτς παρουσίασε τις εισηγήσεις του σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης της Κύπρου, μέσα από το πρίσμα της ανάπτυξης της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στη χώρα.
Όπως εξήγησε η υψηλή τεχνολογία είναι ένας από τους πιο προσιτούς τομείς κάθε οικονομίας στον κόσμο, με ευκολίες στην έναρξη του. Ωστόσο, η ανάπτυξη είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να υπάρχει διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού στην αγορά, ευνοϊκό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ευνοϊκό νομικό σύστημα.
Προκειμένου να προσδιοριστούν τα απαραίτητα βήματα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, ώστε να καταστεί δυνατή και να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, ο εισηγητής έδωσε συγκεκριμένα επιτυχημένα παραδείγματα από την πρόσφατη ιστορία οικονομιών άλλων χωρών.
Ανέλυσε στη συνέχεια τρία σενάρια για την Κύπρο: Την επιδείνωση των συνθηκών, την απουσία αλλαγών και την αυξημένη πολιτική βούληση με ενεργή λήψη αποφάσεων.
Ως λύση για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο προτείνεται, μεταξύ άλλων, ο τεχνητός ή επιταχυνόμενος σχηματισμός μιας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό. “Η Εποχή του Χαλκού είναι καλή, αλλά είναι πολύ παλιά. Οι υπάρχοντες τομείς της οικονομίας της Κύπρου είναι ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στο μέλλον. Θα αντιμετωπίσουμε αναπόφευκτα την ανάγκη να προχωρήσουμε στην οικονομία της γνώσης και στην κοινωνία της πληροφορίας “, δήλωσε ο Ιβάν Μιχνέβιτς στη διάσκεψη.
Το συνέδριο «Καινοτομίες, η πορεία προς το μέλλον – 2018» πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και σε αυτήν παρευρέθηκαν κρατικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες της τεχνολογίας και κοινωνικοί παράγοντες. Ήταν αφιερωμένο στα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης της Κύπρου και στην αναζήτηση μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

05.10.2018 Το Γραφείο Τύπου

Το-Γραφείο-Τύπου-logo (3) (1)

Αφήστε Ένα Σχόλιο